Czas wygenerowania treści 2021-03-04 00:13:23


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: GP-RT.8222.67.2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Schronisko Młodzieżowe Pawełek, kat. I, Pawełki

Termin rozpoczęcia kontroli: 25-7-2017
Termin zakończenia kontroli: 25-7-1970

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług

Wyniki zakończonej kontroli:
Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym odstępuje się od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Nr prot. GP-RT.8222.67.2017


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Golwiej 25-07-2017 08:36:50
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Golwiej 08-08-2017 13:29:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713