Czas wygenerowania treści 2020-12-02 20:14:03


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: GK-SE.1711.1.2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (GK)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Katowice

Termin rozpoczęcia kontroli: 21-11-2016
Termin zakończenia kontroli: 19-12-2016

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Regulowanie zobowiązań i windykacja należności budżetowych.

Wyniki zakończonej kontroli:
Podczas kontroli stwierdzono uchybienia i niewielkie nieprawidłowości, w związku z czym zostało sporządzone wystąpienie pokontrolne do protokołu z kontroli.
Jednostka kontrolowana określiła sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Jolanta Kania 15-03-2017 11:20:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Andrzej Figas 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713