Czas wygenerowania treści 2020-10-30 05:33:10


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: GP-RT.8222.00122.2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel ANGELO, kat.****, Katowice

Termin rozpoczęcia kontroli: 30-12-2016
Termin zakończenia kontroli: 30-12-2016

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.

Wyniki zakończonej kontroli:
Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień, w związku z czym odstępuje się od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Nr prot. GP-RT.82222.00122.2016.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Golwiej 29-12-2016 09:04:59
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Golwiej 05-01-2017 12:15:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713