Czas wygenerowania treści 2020-10-25 17:26:32


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: GP-RT.5223.00069.2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Amber Voyages Joanna Brzeska Uchyła Bielsko Biała – Wapienica ul. Cieszyńska 434. Organizator turystyki / pośrednik turystyczny

Termin rozpoczęcia kontroli: 19-12-2016
Termin zakończenia kontroli: 19-12-2016

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Wyniki zakończonej kontroli:
Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym odstępuje się od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół z kontroli nr: GP.RT.5223.69.2016


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Golwiej 19-12-2016 13:23:05
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Golwiej 23-12-2016 10:58:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713