Czas wygenerowania treści 2020-09-20 06:55:38


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: EN-SE.1711.1.00020.2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Katowice

Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2016
Termin zakończenia kontroli: 9-12-2016

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wynagradzanie za prowadzone zajęcia i inne czynności we wszystkich formach kształcenia i doskonalenia zrealizowane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku 2015 - 2016.
Realizowanie zapisu art. 39 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przyznawania nauczycielom nagród dyrektora w latach 2013 - 2015.
Książka obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 10.02.2017 r.
Bez zaleceń pokontrolnych.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-12-2016 09:11:02
Ostatnia aktualizacja: 13-02-2017 09:36:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa
[+] Rejestr zmian



 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713