Czas wygenerowania treści 2020-12-03 01:37:13


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: GP-RT.5223.00064.2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: BT SUNTERM, ul. 3 Maja 3, Pszczyna. Agent Turystyczny.

Termin rozpoczęcia kontroli: 23-11-2016
Termin zakończenia kontroli: 23-11-2016

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.

Wyniki zakończonej kontroli:
Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w związku z tym odstępuje się od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół z kontroli GP-RT.5223.64.2016


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Golwiej 24-11-2016 07:59:01
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Golwiej 12-12-2016 12:08:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713