Czas wygenerowania treści 2021-04-11 14:46:16


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: KN 0913/38/2004
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, Katowice

Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2004
Termin zakończenia kontroli: 28-12-2004

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa od sierpnia 2003-2004r.,
w tym 5% wydatków,
wspólnie z Wydziałem Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami.


Wyniki zakończonej kontroli:
Stwierdzono nieprawidłowości:

1. Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym za 2003r.
danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej;
2. Nie wyjaśnienie salda należności z tytułu dochodów
budżetowych powstałego na dzień 31.12.2003r.

Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
w zakresie p-ktu 1.Metryczka informacjiWprowadzenie: Bożena Dudanowicz 13-12-2004 11:23:43
Ostatnia aktualizacja: Bożena Dudanowicz 25-08-2006 14:11:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713