Czas wygenerowania treści 2021-03-05 21:26:56


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: Gp-RT.8222.00005.2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Obiekt hotelarski WENECKA, Kłobuck

Termin rozpoczęcia kontroli: 28-1-2016
Termin zakończenia kontroli: 28-1-2016

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.

Wyniki zakończonej kontroli:
Podczas kontroli stwierdzono, że obiekt posługuje się nazwą rodzajową HOTEL. Obiekt spełnia wymogi min. wg zał. Nr 7 rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich. Przedsiębiorca zobowiązał się na piśmie, że do czasu otrzymania stosowanej decyzji administracyjnej rezygnuje z posługiwania się nazwą rodzajowa HOTEL i zastąpi ja inną nazwa prawnie dozwoloną, w związku z czym odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Nr protokołu: GP-RT.82222.00005.2016.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Golwiej 28-01-2016 06:47:41
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Golwiej 16-02-2016 14:48:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713