Czas wygenerowania treści 2021-03-05 20:52:27


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: GP-RT.5223.5.2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Biuro Turystyczne KA-MA Katarzyna Stein, Mysłowice. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny/ agent turystyczny

Termin rozpoczęcia kontroli: 27-1-2016
Termin zakończenia kontroli: 27-1-2016

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych

Wyniki zakończonej kontroli:
Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym odstępuje się od sporządzenia wystąpienie pokontrolnego. Protokół z kontroli nr: GP.RT.5223.5.2016.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Golwiej 28-01-2016 06:44:46
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Golwiej 03-02-2016 07:46:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713