Czas wygenerowania treści 2021-03-05 20:23:52


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: GP-RT.8222.00003.2016
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel GAMBIT, kat. **, Cieszyn.

Termin rozpoczęcia kontroli: 21-1-2016
Termin zakończenia kontroli: 21-1-2016

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.

Wyniki zakończonej kontroli:
Podczas kontroli nie stwierdzono braków w wyposażeniu i zakresie świadczonych usług, w związku z czym odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Nr protokołu: GP-RT.82222.00003.2016.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Golwiej 18-01-2016 11:28:26
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Golwiej 26-01-2016 08:06:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713