Czas wygenerowania treści 2020-07-09 19:17:11


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: EN-SE.1711.1.00018.2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej, Kuźnia Raciborska

Termin rozpoczęcia kontroli: 23-11-2015
Termin zakończenia kontroli: 14-12-2015

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Rok szkolny 2014/2015
lata 2012 – 2015
- Kontrola książki obiektu budowlanego; terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego; przeprowadzanie przez Dyrektora placówki kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
- Załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt, rejestracja i obieg dokumentów, udostępnianie informacji publicznej, BIP, procedura zwalniania z odpłatności za wyżywienie w placówce.
- Kontrola finansowa 2014 – 2015.


Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 18.12.2015 r.
Bez zaleceń pokontrolnych.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-12-2015 11:31:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713