Czas wygenerowania treści 2020-07-03 15:18:46


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: EN SE.1711.1.00016.2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Czeladź

Termin rozpoczęcia kontroli: 16-11-2015
Termin zakończenia kontroli: 16-11-2015

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1. Udostępnianie informacji publicznej (BIP). Załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do Kolegium. Stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt. Rejestracja i obieg dokumentów.
2. Książka obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.


treść dokumentu w pliku


Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-12-2015 10:11:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713