Czas wygenerowania treści 2021-01-19 11:41:39


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: EN.SE.1711.1.23.2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku - Białej, Bielsko - Biała

Termin rozpoczęcia kontroli: 13-11-2013
Termin zakończenia kontroli: 13-11-2013

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dnia 13 listopada 2013r. przeprowadzona została w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku - Białej kontrola problemowa (planowa). Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontrola problemowa (planowa)

Zakres czasowy kontroli: rok szkolny 2012/2013, rok budżetowy 2012

Zakres tematyczny kontroli:

I. Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013.
II. Książka obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

Wyniki zakończonej kontroli:
Wystąpienie pokontrolne: Bez zaleceń


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 21-01-2015 14:16:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713