Czas wygenerowania treści 2021-04-11 15:42:21


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: NR EN-SE.1711. 1. 22.2014
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku, Rybnik

Termin rozpoczęcia kontroli: 16-12-2014
Termin zakończenia kontroli: 16-12-2014

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt, rejestracja i obieg dokumentów, udostępnianie informacji publicznej, powierzanie stanowisk kierowniczych w latach 2010-2013, dyscyplina pracy godność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt, rejestracja i obieg dokumentów, udostępnianie informacji publicznej, powierzanie stanowisk kierowniczych w latach 2010-2013, dyscyplina pracy

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z dnia: 12.01.2015 r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia: 20.01.2015 r.
Stwierdzono następujące nieprawidłowości:
naruszenie przepisów:
1. Naruszenie przepisów art.77(5) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U.2014.1502). Jedna z pozycji ewidencji wyjść służbowych obejmowała miejscowości inne niż miasto Rybnik. Pracownik nie posiadał polecenia wyjazdu służbowego.
2. Ewidencja wyjść prywatnych nie jest uzupełniana na bieżąco.
3. Jeden z zapisów w rejestrze delegacji nie jest spójny z miesięczną ewidencją czasu pracy.

Wydano następujące zalecenia :

1. Stosować zapisy art. 77(5) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy
(tj. Dz.U.2014.1502),
2. Prowadzić systematycznie i starannie ewidencję wyjść prywatnych z uwzględnieniem czasu pracy, który pracownik odpracował,
3. Odzwierciedlać w miesięcznej ewidencji czasu pracy stan faktyczny dotyczący pracy pracowników.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 21-01-2015 12:46:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713