Czas wygenerowania treści 2021-01-20 04:31:33


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: ZD.NIP.1711.0001.2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie, Częstochowa

Termin rozpoczęcia kontroli: 14-1-2013
Termin zakończenia kontroli: 15-1-2013

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej.

Wyniki zakończonej kontroli:
Brak nieprawidłowości.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-01-2014 07:52:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713