Czas wygenerowania treści 2020-11-27 00:03:48


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: ZD.RB.9051.78.2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,PRIMADENT” Gabinety Stomatologiczne, ul. Barlickiego 11/1, 43 - 300 Bielsko-Biała

Termin rozpoczęcia kontroli: 29-10-2013
Termin zakończenia kontroli: 8-11-2013

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola realizacji staży podyplomowych lekarzy dentystów za okres od 01.10.2010 r. do dnia 30.09.2012 r., w zakresie: oceny prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego lekarza dentysty, w części dotyczącej zawierania umów ze stażystami, koordynatorem i innymi podmiotami, celowości i prawidłowości wydatkowania przekazywanych środków finansowych, oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów.


Wyniki zakończonej kontroli:
Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.11.2013 r.
Nie stwierdzono nieprawidłowości.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-01-2014 14:09:23
Ostatnia aktualizacja: 07-01-2014 14:21:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713