Czas wygenerowania treści 2021-01-24 18:32:04


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: ZD.RB.9051.77.2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,ARS - DENT”, ul. Reymonta 5, 43 – 300 Bielsko-Biała

Termin rozpoczęcia kontroli: 7-11-2013
Termin zakończenia kontroli: 7-11-2013

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola realizacji staży podyplomowych lekarzy dentystów za okres od 01.10.2011 r. do dnia 30.09.2012 r., w zakresie:
• oceny prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego lekarza dentysty, w części dotyczącej zawierania umów ze stażystami, koordynatorem i innymi podmiotami,
• celowości i prawidłowości wydatkowania przekazywanych środków finansowych,
• oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów.


Wyniki zakończonej kontroli:
Brak nieprawidłowości.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-11-2013 15:03:12
Ostatnia aktualizacja: 08-01-2014 14:01:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713