Czas wygenerowania treści 2021-01-19 12:53:13


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: KA ZK.1711.49.2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Szpital Psychiatryczny z siedzibą w Toszku, Toszek

Termin rozpoczęcia kontroli: 7-11-2013
Termin zakończenia kontroli: 19-12-2013

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2011-2012 i bieżącej.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 19.12.2013 r.

Wyniki zakończonej kontroli:
Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie terminowego regulowania zobowiązań, oraz ustalania i pobierania odsetek od najemców z tytułu nieterminowej płatności czynszów.

Wydano zalecenia:
1.Terminowo regulować zobowiązania;
2. Ustalać i pobierać należności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami określonymi w umowach z najemcami.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-11-2013 07:47:27
Ostatnia aktualizacja: 31-12-2013 11:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713