Czas wygenerowania treści 2020-11-27 04:00:25


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: KA ZK.1711.43.2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Orzeszu, Orzesze Zawiść

Termin rozpoczęcia kontroli: 28-10-2013
Termin zakończenia kontroli: 27-12-2013

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2011-2012 i bieżącej.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.12.2013 r.

Wyniki zakończonej kontroli:
Stwierdzono uchybienia w zakresie wystawianych dowodów księgowych oraz zamówień publicznych.

Wydano następujące zalecenia pokontrolne:
1. Terminy płatności na wystawianych dowodach księgowych określać zgodnie z zapisami zawartych umów;
2. Zweryfikować naliczone w latach 2011-2013 kwoty dotyczące czynszu najmu pod względem ich zgodności z zawartymi umowami najmu i dokonać stosownych korekt;
3. Zapewnić skuteczną kontrolę rzetelności dowodów księgowych;
4. Protokoły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 Nr 223, poz. 1458).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-10-2013 10:00:55
Ostatnia aktualizacja: 08-05-2014 14:03:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713