Czas wygenerowania treści 2021-01-28 15:20:11


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: ZD.RB.9051.3.1013
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Sosnowiec

Termin rozpoczęcia kontroli: 22-1-2013
Termin zakończenia kontroli: 22-2-2013

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1. Prawidłowość realizacji programu stażu w części dotyczącej zawierania umów ze stażystami, koordynatorem, innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia staży cząstkowych, wyznaczaniu opiekunów stażu. 2. Celowości i prawidłowości wydatkowaniu środków finansowych.
3. Prawidłowości i terminowości dokonywania rozliczeń finansowych zawartych umów.

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z przeprowadzonej kontroli podpisano w dniu 28.02.2013 r.
Zalecono:
1/ określić zasady i tryb wystawiania, wydatkowania i rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego oraz należności przysługującej stażyście zatrudnionemu w Podmiocie z tytułu podróży służbowej,
2/  przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2012 r., w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082).Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-05-2013 13:51:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713