Czas wygenerowania treści 2021-01-19 12:31:09


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: ZD.PS.8044.5.20.2011
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Gabinet Psychologiczny NZOZ Psyche-med w Mikołowie

Termin rozpoczęcia kontroli: 18-11-2011
Termin zakończenia kontroli: 18-11-2011

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa pracowni psychologicznej w zakresie zasad i metodyki przeprowadzanych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz sposobu przeprowadzania badań psychologicznych zgodnie z art. 124b ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.)

Protokół kontroli podpisany w dniu 30.11.2011r.
W trakcie kontroli pracowni psychologicznej nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą pracowni psychologicznej-brak wystąpienia pokontrolnego.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Monika Siemion 09-12-2011 11:17:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713