Czas wygenerowania treści 2021-01-19 13:30:38


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: ZD.PS.8044.5.16.2011
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRIMUS Pracownia Psychologiczna w Brudzowicach

Termin rozpoczęcia kontroli: 25-10-2011
Termin zakończenia kontroli: 25-10-2011

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa pracowni psychologicznej w zakresie zasad i metodyki przeprowadzanych badań psychologicznych, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz sposobu przeprowadzania badań psychologicznych zgodnie z art. 124b ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.)

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół kontroli podpisany w dniu 25.10.2011r.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą pracowni psychologicznej-brak wystąpienia pokontrolnego.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Monika Siemion 28-10-2011 14:11:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713