Czas wygenerowania treści 2021-01-19 12:36:23


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: EN.1711.1.2011
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec

Termin rozpoczęcia kontroli: 25-2-2011
Termin zakończenia kontroli: 25-2-2011

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1) zgodność zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami do tego arkusza,
2) zgodność kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli z danymi przedstawionymi w projekcie arkusza organizacji i aneksach do tego arkusza.

Kontrola przeprowadzona za okres roku szkolnego 2010/2011.


Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 25 lutego 2011 r.
Bez zaleceń pokontrolnych.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 04-03-2011 14:54:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713