Czas wygenerowania treści 2021-03-05 04:08:43


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: KN ZK 0913-52/10
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowew Sosnowcu , Sosnowiec

Termin rozpoczęcia kontroli: 16-9-2010
Termin zakończenia kontroli: 27-9-2010

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r.

Protokół z kontroli z dnia 27.09.2010r.
Nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych.

Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 1.12.2010r. w zakresie:

1. Niedokonywanie w okresie od września 2007r. do czerwca 2009r. wpłat na PFRON. Wpłat dokonano w lipcu i sierpniu 2009r., w wyniku postępowania wszczętego przez Prezesa PFRON.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Bożena Dudanowicz 16-09-2010 10:12:38
Ostatnia aktualizacja: Bożena Dudanowicz 21-12-2010 11:19:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713