Czas wygenerowania treści 2021-03-08 04:09:17


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: NR.EN.0913-26/09
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice

Termin rozpoczęcia kontroli: 25-9-2009
Termin zakończenia kontroli: 25-9-2009

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:

· procedura obiegu dokumentów (ze szczególnym uwzględnieniem pism i wniosków wpływających od pracowników)
przyznawanie nagród dyrektora
kierowanie nauczycieli i pracowników administracji na różnorodne formy doskonalenia zawodowego
posiadanie polityki antymobbingowej


Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 25 września 2009 r.
Bez zaleceń pokontrolnych.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 19-10-2009 15:15:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713