Czas wygenerowania treści 2021-03-05 20:24:57


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: EN.0913-25/09
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec

Termin rozpoczęcia kontroli: 25-9-2009
Termin zakończenia kontroli: 28-9-2009

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przeprowadzona za okres roku 2008 i 2009, w przypadku wydatków rzeczowych za okresy: styczeń – grudzień 2008 r. oraz styczeń – sierpień 2009 r.:

- przestrzeganie procedur dotyczących powoływania nauczycieli na stanowiska kierownicze, w tym prawidłowości przydzielania zniżek godzin zajęć i zasadności przydzielania godzin ponadwymiarowych,

- prawidłowość stosowania trybu art. 231 Kodeksu pracy,

- wydatki rzeczowe 2008–2009,

- prawidłowość prowadzenia książki obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, bhp (ze szczególnym uwzględnianiem stanu technicznego budynków po feriach (ferie zimowe, letnie), wydatkowanie środków finansowych zgodnie z upoważnieniem z uwzględnieniem treści posiadanego pełnomocnictwa ogólnego na prace remontowe, zakupy inwestycyjne,

- stosowanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55, poz. 361).

Wyniki zakończonej kontroli:
Protokół z kontroli z dnia 28 września 2009 r.
Bez zaleceń pokontrolnych.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 12-10-2009 14:33:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713