Czas wygenerowania treści 2020-09-25 03:11:41


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
KONTROLA ZEWNĘTRZNA NR: AI.FG.0911-41/08
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin rozpoczęcia kontroli: 17-12-2008
Termin zakończenia kontroli: 18-12-2008

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola realizacji zapisów Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania PT PO KL nr POKL.10.01.00-24-001/08-00 zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Śląskiego

treść dokumentu w pliku
Wyniki zakończonej kontroli [rozmiar: 1090 KB]

treść dokumentu w pliku
Zalecenia pokontrolne [rozmiar: 92 KB]


Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-07-2009 13:00:22
Ostatnia aktualizacja: 10-07-2009 14:46:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Nosal-Nowak
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713