Czas wygenerowania treści 2020-09-20 05:42:43


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: EN.0913- 7/2009
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielski Kolegium Języków Obcych w Bielsku - Białej , Bielsko - Biała

Termin rozpoczęcia kontroli: 25-5-2009
Termin zakończenia kontroli: 25-5-2009

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dnia 25 maja 2009r. przeprowadzona została w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie z siedzibą przy ul. Frysztackiej 44 kontrola problemowa. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontrola problemowa (planowa)
Zakres czasowy kontroli: rok budżetowy 2008 i 2009 i rok szkolny 2008/2009
Zakres tematyczny kontroli:

I. Przestrzegania przez dyrektora kolegium zapisu § 47 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.
II. Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2008/2009.
III. Kontrola książki obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli stanu technicznego obiektów po przerwach wakacyjnych, wydatkowanie środków finansowych zgodnie z upoważnieniem z uwzględnieniem posiadanego pełno-mocnictwa ogólnego na prace remontowe i zakupy inwestycyjne.
IV. Wydatki rzeczowe rok 2008-2009

Wyniki zakończonej kontroli:
Wystąpienie pokontrolne: bez zaleceń.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 29-05-2009 08:28:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713