Czas wygenerowania treści 2020-09-20 06:17:13


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: EN.0913- 6/2009
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Europejskich w Częstochowie, Częstochowa

Termin rozpoczęcia kontroli: 21-5-2009
Termin zakończenia kontroli: 21-5-2009

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dnia 21 maja 2009r. przeprowadzona została w Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Częstochowie z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 126/130 kontrola problemowa. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Kontrola problemowa (planowa)
Zakres czasowy kontroli: rok budżetowy 2008 i rok szkolny 2008/2009
Zakres tematyczny kontroli:

I. Przestrzegania przez dyrektora kolegium zapisu § 47 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.
II. Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2008/2009.
III. Przestrzegania przez dyrektora kolegium rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

Wyniki zakończonej kontroli:
Wystąpienie pokontrolne: bez zaleceń.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 22-05-2009 14:23:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713