Czas wygenerowania treści 2020-07-11 19:15:54


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
KONTROLA ZEWNĘTRZNA
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2008
Termin zakończenia kontroli: 19-12-2008

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie sprawdzenie realizacji zadań Samorządu Województwa Śląskiego , jako jednej z instytucji wdrażających dla działań 2.2, 2.3 i 2.5 w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie rozpatrywania wniosków o płatność oraz procesu kontroli w okresie zarządzania celem.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-12-2008 11:42:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713