Czas wygenerowania treści 2020-07-11 18:52:13


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
KONTROLA ZEWNĘTRZNA NR: AI.FG. 0911-33/08
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin rozpoczęcia kontroli: 27-10-2008
Termin zakończenia kontroli: 31-12-2008

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z
budżetu państwa na realizację zadania w ramach "Programu usuwania skutków powodzi II", współfinansowanego z pożyczki Europejskiego Banku
Inwestycyjnego.

treść dokumentu w pliku
Wyniki zakończonej kontroli [rozmiar: 2045 KB]

treść dokumentu w pliku
treść dokumentu w pliku
treść dokumentu w pliku
Wystąpienie pokontrolne [rozmiar: 312 KB]


Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-10-2008 13:18:50
Ostatnia aktualizacja: 22-04-2010 14:12:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Nosal-Nowak
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713