Czas wygenerowania treści 2021-03-03 00:12:48


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Śląska Federacja Sportu w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego za 2005 rok.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel Magnolia w Ustroniu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
rekontrola:dotyczy sprawdzenia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia, kwalifikacji oraz świadczonych usług ( Ustawa o usługach turystycznych)
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel START w Wiśle
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
rekontrola sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego w kategorii rodzaju hotel ** ( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel Pałac Czarny las w Woźnikach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego w kategorii rodzaju hotel **** (cztery gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Organizacyjny
Podmiot kontrolowany: Archiwum Novum Sp. z o.o.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola kompleksowa w zakresie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania z wydanym zaświadczeniem. Okres objęty kontrolą: Od daty rejestracji 22 grudnia 2005 do dnia 4 grudnia 2006 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel Uniwersytecki w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego w kategorii rodzaju hotel ** ( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-12-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel PAPUGA w Bielsku-Białej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
rekontrola sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego w kategorii rodzaju hotel ***( trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-11-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel SlaVia w Sośnicowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego w kategorii rodzaju hotel ***( trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-11-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel RAGOS w Raciborzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
rekontrola sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego w kategorii rodzaju hotel ** ( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-11-2006
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel DIAMENT w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego w kategorii rodzaju hotel ***( trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2006
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713