Czas wygenerowania treści 2021-03-03 07:16:58


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2016-2018
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-4-2018
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Opera Śląska, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie wykorzystania dotacji za 2016 rok dla zadań pn.: - Poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej Opery Śląskiej w Bytomiu wynikająca z protokołów i zaleceń służb p.poż, - Częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-12-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, rejestracja i obiegu dokumentów, udostępnianie informacji publicznej (BIP)
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-12-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, rejestracja i obiegu dokumentów, udostępnianie informacji publicznej (BIP)
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Inwestycji (IR)
Podmiot kontrolowany: Teatr Rozrywki, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie „prawidłowości przepływów finansowych oraz prawidłowości zwrotu odzyskiwanego z Urzędu Skarbowego w roku 2015-2016 podatku Vat oraz osiągniętych efektów rzeczowych na realizowanym w latach 2015-2016 zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie – część II”.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-12-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie rozliczenia dotacji podmiotowej za 2016 rok
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-12-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Teatr Rozrywki, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie - kontrola planowa problemowa w zakresie spraw organizacyjnych
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Śląskie, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie realizacji zadania skalkulowanego w ramach dotacji podmiotowej na działalność w 2016 roku pn. „Udział w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriady 2016 i przygotowanie wydarzeń w ramach programu festiwalu”
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" Sp. z o.o., Zbrosławice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
-procedury bezpieczeństwa ucznia w szkole w roku 2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
- realizacji procedury rekrutacji na rok szkolny 2017/2018, - książki obiektu budowlanego, terminowości sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowości przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713