Czas wygenerowania treści 2021-03-02 23:56:11


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Psychiatryczny z siedzibą w Toszku, Toszek
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 – 2016.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016, udostępnianie informacji publicznej
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej, Kuźnia Raciborska
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola finansowo - księgowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, udostępnianie informacji publicznej
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wynagrodzenie za prowadzone zajęcia i inne czynności we wszystkich formach kształcenia i doskonalenia zrealizowane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku 2015-2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie rozliczenia dotacji podmiotowej za 2015 rok
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2015 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wynagradzanie za prowadzone zajęcia i inne czynności we wszystkich formach kształcenia i doskonalenia zrealizowane na podstawie umów cywilnoprawnych w roku 2015 - 2016. Realizowanie zapisu art. 39 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przyznawania nauczycielom nagród dyrektora w latach 2013 - 2015. Książka obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Inwestycji (IR)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Osiągnięte efekty rzeczowe na realizowanym w latach 2015-2016 zadaniu pn. „Utworzenie Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz kontrola prawidłowości przepływów finansowych dla przedmiotowego zadania, dotowanego w roku 2015 ze środków budżetu województwa.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" Sp. z o.o., Zbrosławice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola finansowa 2015 - 2016
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713