Czas wygenerowania treści 2021-03-03 00:40:57


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola finansowo - księgowa - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodność faktycznego zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji na rok szkolny 2014/2015 oraz udostępnianie informacji publicznej. Kontrola przeprowadzona za okres roku szkolnego 2014/2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola finansowo - księgowa - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2014 rok
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-11-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnośląskie, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie spraw organizacyjnych instytucji
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-11-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej, Kuźnia Raciborska
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Rok szkolny 2014/2015 lata 2012 – 2015 - Kontrola książki obiektu budowlanego; terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego; przeprowadzanie przez Dyrektora placówki kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. - Załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt, rejestracja i obieg dokumentów, udostępnianie informacji publicznej, BIP, procedura zwalniania z odpłatności za wyżywienie w placówce. - Kontrola finansowa 2014 – 2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-11-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Czeladź
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
1. Udostępnianie informacji publicznej (BIP). Załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do Kolegium. Stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt. Rejestracja i obieg dokumentów. 2. Książka obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-11-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Instytucja Filmowa SILESIA FILM, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola planowa problemowa dotycząca spraw organizacyjnych instytucji – zmiany kadrowe w instytucji w roku 2014
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-11-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2013 – 2015.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-10-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach - Zdroju, Goczałkowice-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zgodność losowo wybranego aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2014/15 z faktycznym stanem organizacyjnym placówki oraz zatrudnieniem personelu
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-10-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Inwestycji (IR)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowości zwrotu odzyskanego w 2014 z US podatku VAT dla zadania pn: "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu, II etap- Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej", oraz prawidłowości przepływów finansowych dla w/w zadania
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-10-2015
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713