Czas wygenerowania treści 2021-02-26 04:14:54


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt, rejestracja i obieg dokumentów, udostępnianie informacji publicznej, powierzanie stanowisk kierowniczych w latach 2010-2013, dyscyplina pracy godność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt, rejestracja i obieg dokumentów, udostępnianie informacji publicznej, powierzanie stanowisk kierowniczych w latach 2010-2013, dyscyplina pracy
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie wykorzystania dotacji udzielonej na niżej wymienione zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w 2013 r.:  „Przegląd zabytkowej maszyny parowej”,  „Konserwacja zespołu wentylatorów kopalnianych w Zabrzu”,  „Restauracja i konserwacja muzealiów i elementów wyposażenia technicznego i ekspozycji w obiekcie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”,  „Zabrze, Skansen Górniczy „Królowa Luiza”: restauracja i konserwacja zabytkowych elementów oryginalnego wyposażenia budynków nadszybia szybu Carnall (1870 r.) oraz rozdzielni 6 kV (1914 r.)”,  „Połączenie turystyczne Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Śląskie, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola planowa, problemowa w zakresie spraw organizacyjnych instytucji
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie wykorzystania dotacji udzielonej na niżej wymienione zadania remontowe realizowane w 2013 r.:  remont obiektów Muzeum,  wyposażenie budynku wielofunkcyjnego,  zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej,  zakup i instalacja systemu kasowego wraz z przystosowaniem budynku kasy,  remont i wyposażenie karczmy
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-12-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, stosowanie ramowego rzeczowego wykazu akt, rejestracja i obieg dokumentów, udostępnianie informacji publicznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dnia 24 listopada 2014r. przeprowadzona została w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu kontrola problemowa (planowa). Kontrolę przeprowadził pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kontrola problemowa (planowa) Zakres czasowy kontroli: rok szkolny 2013/2014, rok budżetowy 2013 Zakres tematyczny kontroli: I. Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2013/2014. II. Kontrola finansowo-księgowa – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2013
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za rok 2013 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 18.12.2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu, Orzesze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Zgodność faktycznego zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami do tego arkusza, zgodność statutu z aktualnym stanem prawnym. Kontrola przeprowadzona za okres roku szkolnego 2013/2014.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2012 - 2013 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 26.11.2014 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 4.12.2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-11-2014
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Psychiatryczny z siedzibą w Toszku, Toszek
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-11-2014

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713