Czas wygenerowania treści 2021-02-26 04:56:04


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zgodność faktycznego zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami do tego arkusza. Kontrola przeprowadzona za okres roku szkolnego 2012/2013.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-12-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii "KUBALONKA" w Istebnej, Istebna-Wisła
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie: - kontrola zgodności zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji 2012/2013 oraz zgodności statutu z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-12-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" Sp. z o.o., Zbrosławice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie: - kontrola za okres roku szkolnego 2012/2013 - zgodność zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji 2012/2013 - zgodność statutu z aktualnym stanem prawnym
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
przestrzeganie regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie przyznawania dodatków funkcyjnych; dokonywanie okresowych ocen osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych; zatrudnianie osób na wolne stanowiska urzędnicze w 2011 i 2012 r., dyscyplina pracy
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej
w Jaworzu, Jaworze

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola zadania: "Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektu służącego rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich w segmencie B Budynku Głównego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu”
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wymiana sześciu wind w bloku łóżkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu, Ustroń
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielski Kolegium Języków Obcych w Bielsku - Białej , Bielsko - Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dnia 13 listopada 2013r. przeprowadzona została w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bielsku - Białej kontrola problemowa (planowa). Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kontrola problemowa (planowa) Zakres czasowy kontroli: rok szkolny 2012/2013, rok budżetowy 2012 Zakres tematyczny kontroli: I. Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013. II. Książka obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku - Białej, Bielsko - Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dnia 13 listopada 2013r. przeprowadzona została w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku - Białej kontrola problemowa (planowa). Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kontrola problemowa (planowa) Zakres czasowy kontroli: rok szkolny 2012/2013, rok budżetowy 2012 Zakres tematyczny kontroli: I. Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013. II. Książka obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku - Białej, Bielsko - Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dnia 13 listopada 2013r. przeprowadzona została w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku - Białej kontrola problemowa (planowa). Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kontrola problemowa (planowa) Zakres czasowy kontroli: rok szkolny 2012/2013, rok budżetowy 2012 Zakres tematyczny kontroli: I. Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013. II. Książka obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713