Czas wygenerowania treści 2021-03-03 07:11:05


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie zgodności danych wykazanych w Informacji o wybranych kosztach w 2011 oraz Informacji miesięcznej o realizacji planu usług i o wykorzystaniu dotacji
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-12-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu - Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010-2011 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 19.12.2012 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-12-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010-2011 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano dnia 23.11.2012 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-11-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa w zakresie: - przestrzeganie procedur dotyczących powoływania nauczycieli na stanowiska kierownicze w roku 2010 i 2011, - przestrzeganie regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie przyznawania dodatków funkcyjnych - dokonywanie okresowych ocen osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych - kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela za 2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-10-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010-2011 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 11.12.2012 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 16.01.2013 r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 7.03.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-10-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu, Racibórz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010-2011 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 26.11.2012 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-10-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli w likwidacji, Bruxelles
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010-2011 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 21.12.2012 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 5.02.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-10-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, Skoczów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: rok szkolny 2011/2012 Prawidłowość w zgodności zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy i aneksami do tego arkusza.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, Skoczów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: rok szkolny 2011/2012 Prawidłowość w zgodności zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy i aneksami do tego arkusza.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Śląskie, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010-2011 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 12.11.2012 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 2.01.2013 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-9-2012
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713