Czas wygenerowania treści 2021-02-26 04:32:11


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010 - 2011 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano dnia 10.02.2012 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.03.2012 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-1-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Dziecięcy Ośrodek Leczniczo -Rehabilitacyjny , Górki Wielkie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010 r. i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 30.12.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010 r. i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano dnia 21.12.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-11-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010 r. i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 9.12.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu, Lubliniec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010 r. i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano dnia 02.12.2011 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 09.01.2012 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-11-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Instytucja Filmowa SILESIA FILM, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
a) sprawdzenie zgodności danych wykazanych w „Informacji o wybranych kosztach w 2010r.”, b) sprawdzenie zgodności danych wykazanych w „Informacji miesięcznej o realizacji planu usług i o wykorzystaniu dotacji w okresie od 01.01.2011 do 30.09.2011r.”,
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-11-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie , Krupski Młyn
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Przestrzeganie procedur dotyczących powoływania nauczycieli na stanowiska kierownicze, w tym prawidłowość przydzielania zniżek godzin zajęć w roku szkolnym 2010/2011.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-11-2011
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, Pilchowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010 r. bieżącej. Protokół z kontroli podpisano dnia 12.12.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-11-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowew Sosnowcu , Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010 r. i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano dnia 23.11.2011 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.12.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-11-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawy organizacyjne instytucji
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-10-2011
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713