Czas wygenerowania treści 2021-03-03 00:34:45


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
realizacja uchwały Sejmiku Województwa w sprawie likwidacji SzkołY Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu w zakresie przejęcia mienia ruchomego Szkoły
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-12-2010
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - SPZOZ, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania mieniem
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Psychiatryczny z siedzibą w Toszku, Toszek
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r. Protokół z kontroli z dnia 31.12.2010r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.01.2011r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 29.06.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-12-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej , Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r. Protokół z kontroli z dnia 22.12.2010r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 21.01.2011r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Obwód Lecznictwa Kolejowego- s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r. Protokół z kontroli z dnia 20.12.2010r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 21.01.2011r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 17.02.2011 r. w zakresie: nieterminowe regulowanie zobowiązań, skutkujące zapłatą odsetek
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-12-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r. Protokół z kontroli z dnia 30.12.2010r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.01.2011r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-12-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r. (od 1.09.2009r.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-12-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
realizacja uchwały Sejmiku Województwa w zakresie darowizny mienia na rzecz SPZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-12-2010
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny ,,Pałac Kamieniec'' Sp. z o.o., Kamieniec-Zbrosławice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-12-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2009r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-12-2010
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713