Czas wygenerowania treści 2021-03-03 00:38:15


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego we władaniu jednostki
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-12-2008
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Zakład Pulmonologii w Tarnowskich Górach w likwidacji, Tarnowskie Góry
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania mieniem
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-12-2008
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za lata 2007-2008
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007r. oraz 5% wydatków za 2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2007-2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-11-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach w likwidacji, Parzymiechy
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007r. oraz 5% wydatków za 2008r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-11-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Orzeszu, Orzesze Zawiść
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania mieniem
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-11-2008
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Obwód Lecznictwa Kolejowego w Katowicach – S.P.Z.O.Z. w likwidacji, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007r., 5% wydatków za lata 2007-2008.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-11-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Międzybrodzie Bialskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2007r. oraz 5% wydatków 2007-2008r. Protokół z kontroli z dnia 23.12.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 30.01.2009r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 27.03.2009r. w zakresie: 1. Naruszenie procedur kontroli wewnętrznej w zakresie: a) kontroli merytorycznej - dokonywanie kontroli przez osoby nieupoważnione i akceptowanie do wypłaty faktur na których ceny zostały zawyżone w stosunku do umowy (w zakresie zmian umowy niezgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP ); 2. Naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-11-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie , Krupski Młyn
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakrze czasowy: rok szkolny 2007/2008 Zakres tematyczny: zatrudnienie pracowników niepedagogicznych z uwzględnieniem nazewnictwa stanowisk oraz klasyfikacji według kategorii zaszeregowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz danymi zawartymi w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2007/2008, kontrola książki obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, bhp ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego budynków po feriach (ferie zimowe, letnie), wydatkowanie środków finansowych zgodnie z upoważnieniem z uwzględnieniem treści posiadanego pełnomocnictwa ogólnego na prace remontowe zakupy inwestycyjne
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-11-2008
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713