Czas wygenerowania treści 2021-03-02 23:21:13


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej im. prof. J.Gasińskiego w Tychach w likwidacji, Tychy
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania mieniem wykorzystywanym do realizacji zadań statutowych
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-12-2007
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za lata 2003-2005 Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji w Kochcicach i 5% wydatków za 2007r. Samodzielnego Publicznego Wojewózkiego Szpitala Chorurgii Urazowej im. dr J.Daaba w Piekarach Śląskich .
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-12-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-12-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006-2007r., w tym 5% wydatków, wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-12-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
spsób i tryb gospodarowania mieniem
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-12-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania mieniem Województwa we władaniu jednostki
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego, Zawiercie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r. i 5% wydatków 2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r. i 5% wydatków 2007r. Protokół z kontroli z dnia 30.11.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.12.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im.Gen.Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r. i 5 wydatków 2006-2007r. Protokół z kontroli z dnia 11.12.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 9.01.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 21.02.2008r. w zakresie nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość wypłacania : nagród dyrektora, zasiłków na zagospodarowanie, wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzenia zasadniczego według zasad przyjętych przez Sejmik Województwa Śląskiego, wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, prawidłowość przyznawania urlopów dla poratowania zdrowia, prawidłowość realizacji wydatków rzeczowych w 2007 r., prawidłowość prowadzenia książki obiektu budowlanego, zgodności planowanych w roku bieżącym prac remontowych z faktycznymi potrzebami występującymi w placówce, terminowość przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku ruchomego, terminowość dokonywania przeglądów obiektów należących do szkoły po przerwie w zajęciach trwającej min. 14 dni, wydatkowanie środków finansowych na prace remontowe i zakupy inwestycyjne zgodnie z posiadanymi upoważnieniami, zawieranie umów najmu i dzierżawy zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zakres czasowy kontroli: 2006 i 2007 rok.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713