Czas wygenerowania treści 2021-04-12 17:05:42


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy ,,Laliki”
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania w 2018 r. środków PFRON wg algorytmu przekazanych na bieżącą działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego ,,Laliki”” oraz dofinansowania w 2017 r. z budżetu Województwa Śląskiego bieżącej działalności ww. Zakładu.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-5-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych w Bielsku-Białej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w Okręgowym Związku Sportów Saneczkowych w Bielsku-Białej w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-5-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki w Bielsku-Białej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie dofinansowania w 2017 r. z budżetu Województwa Śląskiego bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Introligatorsko-Drukarskiego w Bielsku-Białej oraz prawidłowości wydatkowania w 2018 r. środków PFRON wg algorytmu, przekazanych na bieżącą działalność ww. Zakładu.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-5-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Śląski Okręgowy Związek Kickboxingu w Jaworzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w Śląskim Okręgowym Związku Kickboxingu w Jaworzu, w zakresie wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w 2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-5-2018
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania w 2018 r. środków PFRON wg algorytmu przekazanych na bieżącą działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-5-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski w Wiśle
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w Śląsko-Beskidzkim Związku Narciarskim w Wiśle, w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-5-2018
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wykorzystanie dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w 2017 r. przez Grupę Regionalną GOPR Grupa Jurajska.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-5-2018
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Humansport.pl Jacek Szczypka Skoczów ul. Mickiewicza 21D.Organizator turystyki/pośrednik turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna polegająca na sprawdzeniu zgodności działalności organizatora turystyki/pośrednika turystycznego z przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w Bytomiu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wykorzystanie dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego przez Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w 2017r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-4-2018
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Śląski Okręgowy Związek Żeglarski w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wykorzystanie dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego przez Śląski Okręgowy Związek Żeglarski w 2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-4-2018
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713