Czas wygenerowania treści 2021-04-12 17:57:44


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel ANGELO, kat.****, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Sunsara Urszula Borowy Chorzów . Organizator turystyki / pośrednik turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel MONOPOL, kat.*****, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel DIAMENT SPA & WELLNESS, kat. ****, Ustroń.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Psychiatryczny z siedzibą w Toszku, Toszek
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2015 – 2016.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie NZS 1980 w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadania publicznego - Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Konsekwencje II wojny światowej" zgodnie z umową nr 1864/EN/2015 z dnia 13.07.2015 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Biuro Turystyczne MISTRAL sp. j. , Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział „Odrodzenie” w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków publicznych w kwocie 8.100,00 złotych oraz prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy nr 896/ZD/2015 z dnia 23.03.2015 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Rodzina-Rodzinie” – spotkania integracyjne dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych wraz ze swoimi rodzinami.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016, udostępnianie informacji publicznej
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Amber Voyages Joanna Brzeska Uchyła Bielsko Biała – Wapienica ul. Cieszyńska 434. Organizator turystyki / pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-12-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713