Czas wygenerowania treści 2021-04-10 13:56:54


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Pensjonat WILLA STYL, kat. ***, Świętochłowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług i realizacji zaleceń pokontrolnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola finansowo - księgowa - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel STARA POCZTA, kat. ***, Tychy
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług i realizacji zaleceń pokontrolnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Folklorystyczne Silesianie w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowość realizacji zadania pn.: „Silesianie Dzieciom – lekcje folkloru w szkołach podstawowych woj. śląskiego” zgodnie z umową nr 2969/EN/2014 z dnia 30.09.2014 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Pensjonat PIANO NOBILE, kat. ***, Pszczyna
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług i realizacji zaleceń pokontrolnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Górnośląski Oddział PTTK ul. Staromiejska 4 40-013 Katowice.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
• zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru organizatorów szkoleń, • przestrzegania warunków szkolenia określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 196 z późn.zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel DIAMENTPLAZA KATOWIVE, kat. ****, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel ECONOMY SILESIAN, kat. **, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel QUALITY SILESIAN, kat. ***, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: BIURO PODRÓŻY Ewa Kiepura-Paś. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-12-2015
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713