Czas wygenerowania treści 2021-04-12 19:12:38


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: PTTK o/Batory w Chorzowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności, -poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek,
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-12-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: World Tours Agencja Turystyczna w Piekarach Śląskich
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-12-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Uczniowski Klub Sportowy w Częstochowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu województwa śląskiego w 2011 roku
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-12-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Skaut w Chorzowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel**( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-12-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie zgodności danych wykazanych w Informacji o wybranych kosztach w 2011 oraz Informacji miesięcznej o realizacji planu usług i o wykorzystaniu dotacji
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-12-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Oddział Miejski PTTK w Zabrzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności, poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek,
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-12-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Chorzowie lekarz: Piotr Hasiński
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa w zakresie przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wydawania orzeczeń lekarskich. Protokół kontroli podpisany w dniu 08.01.2013r. W trakcie kontroli lekarza nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-12-2012
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Ibis w Częstochowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel**(dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-12-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Pałac Wiśniewskich w Piekarach Śląskich
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel***(trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-12-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Praktyka Lekarska w Czerwionce Leszczyny lekarz: Dariusz Twardawa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa w zakresie przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wydawania orzeczeń lekarskich. Protokół kontroli podpisany w dniu 18.12.2012r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.12.2012r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-12-2012

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713