Czas wygenerowania treści 2021-04-12 17:02:49


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010 - 2011 i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano dnia 10.02.2012 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.03.2012 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-1-2012
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Oddział Zakładowy PTTK Baildon w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Badanie poprawności wykonywanych zadań przez osoby posiadające uprawnienia pilota i przewodnika wycieczek.Zakres przedmiotowy kontroli: -posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności, -poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-12-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Pod Gołębiem w Wiśle
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel **(dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-12-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Dziecięcy Ośrodek Leczniczo -Rehabilitacyjny , Górki Wielkie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za 2010 r. i bieżącej. Protokół z kontroli podpisano w dniu 30.12.2011 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Śląskie TKKF w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu samorządu Województwa Śląskiego w 2010 roku
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Sonex w Częstochowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ***(trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: BP Polconn B.Obracaj w Bielsku-Białej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel Qubus Prestige w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ****(cztery gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-12-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
prawidłowe wykorzystanie przyznanej dotacji zgodnie z umową nr 1376/EN/2010 z dnia 4 maja 2010 roku na realizację zadania publicznego pod nazwą „Mój bezpieczny zeszyt rysunkowy – druga edycja”
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-12-2011
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Croatia Biuro Informacji Usług Turystycznych w Rybniku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-12-2011
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713