Czas wygenerowania treści 2020-12-01 02:48:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1211/261/V/2018 z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie:
zmiany Regulaminów konkursów nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-187/17, RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17, RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17, RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17, RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17, RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17. RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17, RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17, RPSL.11.01.02-IZ.01-24-172/17, RPSL.11.01.03-IZ.01-24-173/17, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17, RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17, RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913); art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 1; art. 41 ust 2 pkt 6, pkt 10 oraz ust. 5 art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Bożena Dudanowicz 30-05-2018 15:23:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713