Czas wygenerowania treści 2020-12-01 06:48:02

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1186/261/V/2018 z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie:
uwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.04.03.02-24-0473/17-002 złożonego przez Miasto Rydułtowy w ramach konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913), art. 55 pkt. 1, art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Wypiór 30-05-2018 13:46:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713