Czas wygenerowania treści 2020-11-27 00:58:05

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1162/259/V/2018 z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie:
przyjęcia Ekspertyzy w zakresie uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w województwie śląskim i jej dalszym wykorzystaniu w celu opracowania „Studium uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w województwie śląskim wraz z koncepcją wdrożenia”

Na podstawie
art. 41 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 poz. 2096 z póĽn. zm.) oraz uchwały nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 25-05-2018 14:00:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Katarzyna Łabarzewska

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713